Những lĩnh vực nào được ưu đãi đầu tư?

Câu hỏi Những lĩnh vực nào được ưu đãi đầu tư theo chính sách nước Việt Nam? Trả lời Theo quy định Điều 27 Luật đầu tư 2005 lĩnh vực ...

Việc giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực đầu tư được thực hiện như thế nào?

Câu hỏi Việc giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực đầu tư được thực hiện như thế nào? Trả lời Điều 12 Luật đầu tư 2005 quy định việc giả...

Có những bảo đảm đầu tư gì trong trường hợp thay đổi pháp luật, chính sách?

Câu hỏi Có những bảo đảm đầu tư gì trong trường hợp thay đổi pháp luật, chính sách? Trả lời 1. Trường hợp pháp luật, chính sách mới đượ...

Những bảo đảm về vốn và tài sản của nhà đầu tư?

 Câu hỏi Những bảo đảm về vốn và tài sản của nhà đầu tư? Trả lời

Trong lĩnh vực đầu tư, khi điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác với Luật đầu tư 2005 thì áp dụng quy định nào?

Câu hỏi Trong lĩnh vực đầu tư, khi điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác với Luật đầu tư 2005 thì áp dụng quy định nà...

Doanh nghiệp Hàm Quốc muốn đầu tư 1 tỉ USD vào tỉnh Vĩnh Phúc

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Phùng Quang Hùng (phải) làm việc với lãnh đạo Công ty TNHH Daehan A&C (Hàn Quốc). Nguồn: Báo Vĩnh Phúc ...

Việt Nam - Lào thúc đẩy hợp tác đầu tư

Tỉnh hữu nghị Việt-Lào Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Lào từ ngày 13-15/3,  hôm nay, Đoàn đại biểu Bộ Kế hoạch và Đầu tư d...