Việt Nam - Lào thúc đẩy hợp tác đầu tư

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Lào từ ngày 13-15/3,  hôm nay, Đoàn đại biểu Bộ Kế hoạch và Đầu tư do Bộ trưởng Bùi Quang Vinh dẫn đầu đã hội đàm với Đoàn đại biểu Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào do Bộ trưởng Somdi Duongdi làm trưởng đoàn.  Hai bên đã thông báo cho nhau tình hình kinh tế, đầu tư mỗi nước; đánh giá kết quả hợp tác giữa hai Bộ thời gian qua, kiểm tra việc tổ chức thực hiện sử dụng nguồn vốn của Việt Nam dành cho Lào bảo đảm chất lượng, hiệu quả và hoàn thành tiến độ đề ra. Bộ trưởng hai nước khẳng định, trong giai đoạn 2014-2015 hai Bộ tiếp tục tăng cường hợp tác; phối hợp chặt chẽ  trong việc xúc tiến đầu tư; giải quyết các vướng mắc, tồn động của các dự án đầu tư đã được cấp phép; phối hợp trong việc theo dõi thúc đẩy việc thưc hiện các Thoả thuận của hai Chính phủ gồm: Chiến lược hợp tác 10 năm  giai đoạn 2011-2020; Hiệp định hợp tác 5 năm giai đoạn 2011-2015 và Chiến lược hợp tác Lào-Việt Nam ở hai tỉnh  Xiengkhuang và Huaphanh đến năm 2020.  Tính đến nay, Việt Nam đầu tư ở Lào 412 dự án với tổng vốn đầu tư trên 5 tỷ USD, đứng thứ hai trong số hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ./.  Đặng Thùy/VOV-Lào
Tỉnh hữu nghị Việt-Lào
Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Lào từ ngày 13-15/3,  hôm nay, Đoàn đại biểu Bộ Kế hoạch và Đầu tư do Bộ trưởng Bùi Quang Vinh dẫn đầu đã hội đàm với Đoàn đại biểu Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào do Bộ trưởng Somdi Duongdi làm trưởng đoàn.


Hai bên đã thông báo cho nhau tình hình kinh tế, đầu tư mỗi nước; đánh giá kết quả hợp tác giữa hai Bộ thời gian qua, kiểm tra việc tổ chức thực hiện sử dụng nguồn vốn của Việt Nam dành cho Lào bảo đảm chất lượng, hiệu quả và hoàn thành tiến độ đề ra. Bộ trưởng hai nước khẳng định, trong giai đoạn 2014-2015 hai Bộ tiếp tục tăng cường hợp tác; phối hợp chặt chẽ  trong việc xúc tiến đầu tư; giải quyết các vướng mắc, tồn động của các dự án đầu tư đã được cấp phép; phối hợp trong việc theo dõi thúc đẩy việc thưc hiện các Thoả thuận của hai Chính phủ gồm: Chiến lược hợp tác 10 năm  giai đoạn 2011-2020; Hiệp định hợp tác 5 năm giai đoạn 2011-2015 và Chiến lược hợp tác Lào-Việt Nam ở hai tỉnh  Xiengkhuang và Huaphanh đến năm 2020.

Tính đến nay, Việt Nam đầu tư ở Lào 412 dự án với tổng vốn đầu tư trên 5 tỷ USD, đứng thứ hai trong số hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ./.

Đặng Thùy/VOV-Lào
Tag: luat dau tuluat thuong mai