Các trường hợp phải thẩm tra dự án đầu tư?

Câu hỏi Các trường hợp phải thẩm tra dự án đầu tư?  Trả lời 1. Đối với dự án đầu tư trong nước, dự án có vốn đầu tư nước ngoài có quy m...

Có bao nhiêu hình thức đầu tư?

Câu hỏi Có bao nhiêu hình thức đầu tư theo Luật Đầu tư? Trả lời Theo quy định tại Chương IV Luật đầu tư năm 2005, có 2 hình thức đầu ...

Nhà đầu tư có những nghĩa vụ gì?

Câu hỏi Nhà đầu tư có những nghĩa vụ gì? Trả lời Điều 20 Luật đầu tư 2005 quy định nghĩa vụ của nhà đầu tư như sau:

Việc sửa đổi Luật Đầu tư

Câu hỏi Tôi nghe nói Luật Đầu tư sắp được sửa đổi, vậy xin cho hỏi khi Luật thay đổi tôi có được bảo đảm quyền lợi đã có khi đầu tư không? ...

Tranh chấp liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam

 Câu hỏi Tôi muốn hỏi việc tranh chấp liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam sẽ được giải quyết như thế nào?  Tại Điề...

Chuyển vốn hoặc tài sản ra nước ngoài

Câu hỏi Tôi là nhà đầu tư nước ngoài đầu tư tại Việt Nam, vậy xin hỏi muốn chuyển vốn hoặc tài sản ra nước ngòai thì phải làm nh...

Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005

Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005   Tag: luat dau tu , luat thuong mai

Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

 Kính gửi Luật sư, Công ty tôi là công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài, đã được phép thực hiện mục tiêu thực hiện quyền xuất khẩu và quyền nh...

Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

 Kính gửi Luật sư, Công ty tôi là công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài, đã được phép thực hiện mục tiêu thực hiện quyền xuất khẩu và quyền...

Quyết định số 04/2014/QĐ-TTg ngày 14 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ về việc han hành quy chế phối hợp trong giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

Quyết định số 04/2014/QĐ-TTg ngày 14 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ về việc han hành quy chế phối hợp trong giải quyết tranh chấp đầu tư q...

Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2013  quy định một số ưu đãi và hỗ trợ đầu tư bổ sung của Nhà nước dành cho các doanh nghi...

Trung Quốc “đổ” gần 400 triệu USD vào Nam Định để làm gì?

Theo đề án của các nhà đầu tư Trung Quốc, sắp có khu công nghiệp dệt may quy mô lớn nhất Việt Nam được xây dựng tại huyện Ngh...

Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 04 năm 2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ

Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 04 năm 2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn ...

Nghị định số 73/2012/ND-CP ngày 26 tháng 09 năm 2012 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục

Nghị định số 73/2012/ND-CP ngày 26 tháng 09 năm 2012 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục

Nhà đầu tư tại Nhật Bản liên tục tăng vốn tại Việt Nam

Chưa có nhiều dự án lớn trong những tháng đầu năm, nhưng Nhật Bản vẫn chắc chân là nhà đầu tư dẫn đầu ở Việt Nam. Wonderful Sài Gòn E...

Nghị quyết số 26/2012/QH13 ngày 21 tháng 6 năm 2012 của Quốc hội về việc tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật đầu tư cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn

Nghị quyết số 26/2012/QH13 ngày 21 tháng 6 năm 2012 của Quốc hội về việc tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp lu...

Casino Nam Hội An đã có nhà đầu tư mới

Cuối cùng, danh tính nhà đầu tư sẽ thế chân Genting Berhad Malaysia trong Dự án Nam Hội An, có hạng mục khu vui chơi có thưởng dành cho n...

Sẵn sàng đón dự án 20 tỷ USD

“Đại gia” dầu khí đến từ Mỹ - Tập đoàn Exxon Mobil đang cùng với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) muốn đầu tư một “siêu” dự án 20 tỷ USD v...

Thông tư số 186/2010/TT-BTC ngày 18 tháng 11 năm 2010 của Bộ tài chính hướng dẫn thực hiện việc chuyển lợi nhuận ra nước ngoài của các tổ chức, cá nhân nước ngoài có lợi nhuận từ việc đầu tư trực tiếp tại Việt Nam theo quy định của luật Đầu tư

Thông tư số 186/2010/TT-BTC ngày 18 tháng 11 năm 2010 của Bộ tài chính hướng dẫn thực hiện việc chuyển lợi nhuận ra nước ngoài của các tổ c...

Thông tư số 09/2011/TT/BKHĐT ngày 07 tháng 09 năm 2011 của Bộ kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu tư vấn

Thông tư số 09/2011/TT/BKHĐT ngày 07 tháng 09 năm 2011 của Bộ kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu tư vấn ...

Dự thảo Luật đầu tư công: Dành trọn 1 chương cho việc phê duyệt chủ trương và quyết định đầu tư

Ngày 12/03/2014, Bộ Kế hoạch Đầu tư cùng với UBKT Quốc hội và Ngân hàng thế giới tổ chức Hội nghị Thảo luận xin ý kiến hoàn thiện dự th...

Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật Đầu tư

Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật Đầu tư

Nghị định số 78/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 08 năm 2006 của Chính phủ quy định về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài

Nghị định số 78/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 08 năm 2006 của Chính phủ quy định về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của các nhà đầu tư tại Việt N...

Ưu đãi về sử dụng đất trong hoạt động đầu tư?

Câu hỏi Ưu đãi về sử dụng đất trong hoạt động đầu tư? Trả lời 1. Thời hạn sử dụng đất của dự án đầu tư không quá năm mươi năm; đối vớ...

Những lĩnh vực đầu tư nào cần có điều kiện?

 Câu hỏi Những lĩnh vực đầu tư nào cần có điều kiện theo chính sách pháp luật Việt Nam?

“Kích hoạt” FDI công nghệ cao

Xu hướng đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ sạch, công nghệ cao ở Việt Nam đang trở nên rõ nét hơn. Cách đây đúng 1 tuần (ngày 10/3/2...

Thẩm định, trình phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình

a. Trình tự thực hiện    Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ: - Công dân, tổ chức: nộp hồ sơ tại Bộ phận “một cửa”, nhận giấy hẹn trả kết quả giải quyế...